Avís legal


Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de AQUILES Robotic SYSTEMS i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si s'escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de AQUILES ROBOTIC SYSTEMS.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que AQUILES ROBOTIC SYSTEMS pugui oferir a la seva seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, AQUILES ROBOTIC SYSTEMS es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
AQUILES ROBOTIC SYSTEMS autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents en la pàgina web d'AQUILES ROBOTIC SYSTEMS. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a la pàgina web de AQUILES ROBOTIC SYSTEMS i ha de percebre en el seu navegador la direcció URL. SiAQUILES ROBOTIC SYSTEMS detecta l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva pàgina web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Protecció de dades


En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. AQUILES ROBOTIC SYSTEMS compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal ( LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 de 11 de juliol.

L'usuari registrat en els serveis de la seu web d'AQUILES ROBOTIC SYSTEMS pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-ho per correu electrònic info@aquilesrobotic.com sol·licitant l'accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

AQUILES ROBOTIC SYSTEMS assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades pels usuaris seran emprades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

AQUILES ROBOTIC SYSTEMS
NIF: B64353550
Metalurgia, 53-55, 3pl.
08908 L'Hospitalet del Llobregat
Tel.: +34 932 234 188

 
 
 
Copyright © 2019 Aquiles Robotic  _ Info Legal _ Crèdits