DISPOSITIUS BIÒNICS HÍBRIDS AMB CAPACITATS AVANÇADES DE PERCEPCIÓ I ACCIÓ

Ortesi robòtica de l'extremitat superior per a la rehabilitació funcional i cognitiva de pacients amb lesions cerebrals. Antropocèntrica, ambivalent i ajustable, amb 8 articulacions actives i sistema de retroalimentació visual en un entorn de realitat virtual per a la realització d'activitats de la vida diària, mitjançant dispositius hàptics que proporcionen intencionalitat de moviment segons el concepte "assisted-as-needed"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte Rehabilita

Context actual de la Rehabilitació

La robòtica ha d' assumir el repte de situar la tecnologia al servei d' aquells ciudadans que poden fer ús de tecnologia innovadora per ser tractats de forma més òptima i personaltizada i ifins i tot millorar la seva moblitat i qualitat de vida.

Avui, la discapacitat genera un cost directe (asistència sanitària) i indirecte (baixa laboral prolongada) molt important tant per a  l' hospital como per a l' Estat.
La rehabilitació s'entén com un procés clínic complexe dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions, modificar la capacitat de l' organisme a partir de la pràctica intensiva i continuada en el temps d' activitats específiques.

Objetius del projecte

Evolucionar la rehabilitació és el nostre principal objectiu.

 • Garantint que les persones amb una discapacitat puguin rebre un tractament de rehabilitació personalitzat, de suficient intensitat, durant el periodo de temps necessari, a un cost sostenible.
 • Desenvolupant plataformes de prestació de serveis de rehabilitació que permetin generar conoeixement sobre l' eficàcia dels procediments, i facin psosible el dessenvolupament d' una pràctica de la rehabilitació basada en l' evidència

Rehabilitació

Aquiles Robotic Systems col·labora activament amb professionals clínics de primer nivell en el desenvolupament de sistemes que donguin respostes efectives als reptes que planteja la rehabilitació del futuro tant a nivell tecnològic com social.

Els sistemes sanitaris han d' afrontar nous escenaris en els que la tecnologia prendrà un paper rellevant posibilitant una atenció personalitzada als ciutadans maximitzant l' eficiència i eficàcia dels recursos humans i materials dels sistemes de salud.

 

Abast del projecte

L'estratègia de REHABILITA és centrar l' activitat d' investigació en els tres camps sigüents, des d' on podran abordar-se les 8 primeres patologies amb major repercussió a nivell mundial, i les 10 primeres de les regions desenvolupades:

 • Rehabilitació física: Accidents de tràfic, Enfermetat cerebro vascular, Catàstrofes i Músculo-esquelètics.
 • Rehabilitació cognitiva: Depresió, Accidents de tràfic, Enfermetat cerebro vascular, Catàstrofes i Demències.
 • Rehabilitació cardio-respiratòria: Infart de Miocardi, Enfermetat Pulmonar Obstructiva Crònica, Infeccions respiratòries baixes, Tuberculosi.

Necessitat del projecte

Dades:
El procès de rehabilitació porta associats:

 • Costos directes, en funció del número de dies d' hospital
 • Costos indirectes, donat que el pacient deixa de ser productiu (proporcional al número de díies mig de baixa)

Necessitat d' evolució per a:

 • Reduir el número de dies en centres especialitzats:
 • Plataforma de gestió que permeti descentralizar el procès
 • Monitorizació remota
 • Reduir el número de díies que el pacient està de baixa:
 • Tractaments més efectius per tal de reduir dies mig de baixa
 • Adaptació dinàmica del tractament
 • Rehabilitació basada en l' evidència

Rehabilitació física

Innovació específica:

 • Entorns virtuals amb asistència robòtica
 • Ortesis robòtiques modulars, de disseny ergonòmico, portable, fàcil d' instal·lar i de fer servir
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Aquiles Robotic  _ Info Legal _ Crèdits