Projectes "Claus en mà"

 

 

L'equip humà d'Aquiles Robotic està format per enginyers electrònics, de telecomunicacions, informàtics i mecànics que, junt amb les capacitats productives del grup Gutmar, permeten executar projectes de gran complexitat en molt poc temps, un exemple dels quals és el projecte SMOS.

 

Un equip multidisciplinar d'enginyers de telecomunicacions, electrònica, mecànica i software traballen de forma transversal garantint l' execució dels projectes en uns paràmetres temporals molt reduïts, amb la flexibilitat que ofereix la proximitat entre l' equip d' enginyeria, l' enginyeria de processos i la planta de fabricació. El temps transcorregut entre el concepte/idea i la seva transformació en un disseny i un prototipus o producte acabat és molt reduït.

 

El projecte SMOS

El projecte de l' estació de terra del projecte SMOS, liderat pel Departament de Processat del Senyal de l' UPC i executat pel grupo GUTMAR, del qual forma part Aquiles Robotic Systems és una clara demostració que conjunta tradició, història, present i futur d' una companyia.

El sector aeronàutic i espaial està present en l' ADN fundacional del grup GUTMAR, encarregat d' executar un projecte claus en mà que ha permès posar en escena les extraordinàries capacitats en el disseny i implantació de sistemes robotitzats i automatismes d' Aquiles Robotic Systems.

 

Robots TIBI & DABO

El grup Gutmar ha col·laborat en el projecte URUS, liderat a Espanya per l' Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), en el desenvolupament i fabricació de robots concebuts per a la millora de la vida dels ciutadans en àrees urbanes. 
Els robots treballen en xarxa i estan capacitats per a executar tasques d' asistència, transport d' objetes i vigilància en àrees urbanes.

Más información en www.urus.upc.es

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2021 Aquiles Robotic  _ Info Legal _ Crèdits